آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دانستنی‌های علمی برای کودکان (مجموعه 12 جلدی)

نويسنده: جمعی از نویسندگان , و

علوم - پرسشها و پاسخ

دبستان دخترانه سما

ماجراهای من و درسام فارسی ششم خیلی سبز

زهراسادات مهدوی

ششم ابتدایی

دبستان دخترانه سما

کتاب بازی و برچسب من: بیش از 150 برچسب برای پیش‌دب

پریسا همایون‌روز

رنگ‌آمیزی برای کودکا

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سينا صادقي

مسابقه: قبولي در مدرسه نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آتوسا صادقی خویگانی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

صبا درچه ای

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه و تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهرداد رنجبري

مسابقه: مسابقه كيوكشين

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگار روشنی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه و تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي شريفي

مسابقه: قبولي در مدرسه نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پرنیان مومنی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ماهد عزيمي

مسابقه: مسابقه كيوكشين

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نرگس بیات

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

شايان حسيني فر

مسابقه: مسابقات رزمي(كيك جيتو)

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

ساینا کاظمی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه و تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل مساعدي

مسابقه: قبولي در مدرسه نمونه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ساره غلامي مقدم

1386/08/23

دبستان پسرانه سما

اميرحسين شيري

1388/08/28

دبستان دخترانه سما

هستي پورحيدري

1389/08/25

دبستان پسرانه سما

علي حمزه لوئي

1388/08/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي قمري

1385/08/23

دبستان دخترانه سما

سيما اسدي

1385/08/23

دبستان پسرانه سما

محمدحسين سرمدي

1384/08/23