آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

دانستنی‌های علمی برای کودکان (مجموعه 12 جلدی)

نويسنده: جمعی از نویسندگان , و

علوم - پرسشها و پاسخ

دبستان دخترانه سما

کتاب بازی و برچسب من: بیش از 150 برچسب برای پیش‌دب

پریسا همایون‌روز

رنگ‌آمیزی برای کودکا

دبستان دخترانه سما

ماجراهای من و درسام فارسی ششم خیلی سبز

زهراسادات مهدوی

ششم ابتدایی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ماهد عزيمي

مسابقه: مسابقه كيوكشين

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

آرتمیس مظاهری

مسابقه: جشنواره خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

عسل جعفری

مسابقه: جشنواره خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگار روشنی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه و تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آتوسا صادقی خویگانی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساینا کاظمی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه و تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سينا صادقي

مسابقه: قبولي در مدرسه نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هستی حسنی

مسابقه: جشنواره خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

یکتا صادقی

مسابقه: قبولی در مدرسه نمونه و تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هدیه سخایی

مسابقه: جشنواره خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش رحیمی

مسابقه: جشنواره خط تحریری

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیس میرزایی

مسابقه: جشنواره خط تحریری

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رومينا شيخي

1389/11/05

دبستان دخترانه سما

سما احمدي

1388/11/06

دبستان پسرانه سما

سهيل خانجاني

1386/11/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه باستاني

1388/11/01

دبستان دخترانه سما

ريحانه زرين

1389/11/07

دبستان پسرانه سما

محمدامين مؤذني

1389/11/07

دبستان پسرانه سما

حسن ايرانشاهي

1386/11/06

دبستان دخترانه سما

نيايش جوادي

1389/11/04

دبستان پسرانه سما

شايان حسيني فر

1385/11/07